O farnosti

Rímskokatolícka farnosť Santovka patrí do dekanátu Levice. Do farnosti patria obce –Santovka, Domadice a Bory. Farnosť toho času spravuje Mgr. František Veverka.

K 31.12.2015 bol v jednotlivých obciach evidovaný nasledujúci počet obyvateľov.

Santovka – 758 obyv., rímskokatolícke vierovyznanie – 593 obyv.

Domadice – 241 obyv., rímskokatolícke vierovyznanie – 204 obyv.

Bory – 313 obyv., rímskokatolícke vierovyznanie – 151 obyv.

Hlavných chrámom farnosti je farský kostol v Santovke. Okrem tohto miesta sa bohoslužby slávia v obciach Domadice, Bory a v miestnej časti Santovky – Malinovec.

Aktuálny rozpis sv. omší a ďalšie info nájdete vo farských oznamoch.